Alle informatie over de herendag


Herendag – Algemene Informatie

Hoe is de herendag georganiseerd? Wat zijn de wedstrijd onderdelen? Hoe wordt er geteld?
Nuttige informatie voor nieuwe deelnemers, handige naslag voor de ervaren rotten.

Deelname

De herendag wordt georganiseerd op dinsdagen vanaf maart tot oktober.
De exacte start- en einddatum wordt per jaar bepaald (zie website).

Ieder lid, minimaal in bezit van een GVB, kan deelnemen aan een herendag tegen een inleggeld van € 2,- per keer.

De wedstrijdcommissie kan besluiten om van de opgegeven handicap af te wijken en deelnemers een ‘herendag-handicap’ toe te wijzen. Exact HCP 36 is de wedstrijdlimiet.

Herendagen zijn qualifying wedstrijden en worden als zodanig gespeeld volgens de officiële golfregels. Door de vrije teekeuze blijft het voor ouderen aantrekkelijk om aan de Herendagen deel te nemen.

De commissie bepaalt de wedstrijdvorm, die tevoren wordt gepubliceerd.
De wedstrijdvorm kan worden aangepast als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

De startmethode is de zgn. ‘gunshot start’, waarbij deelnemers vóór aanvang naar een toegewezen hole worden gestuurd om te starten en vanaf daar alle 18 holes te doorlopen. Voordeel is een gelijke starttijd en (min of meer) gelijke eindtijd, handig voor de evaluatie op hole 19 en de prijsuitreiking.

Gedurende de gehele wedstrijd is de baan gesloten voor andere golfers (aangegeven met een bord voor de 1e teebox); we hebben de baan dus voor onszelf.

Bij grote deelname kan er worden gestart met dubbele flights op dezelfde hole, die uiteraard na elkaar vertrekken.

Aanmelden:

Aanmelding gebeurt op twee manieren:

 • 1. Door in het clubgebouw in te schrijven bij de wedstrijdcommissie.
  Men moet zich uiterlijk 08:45 uur  hebben gemeld, of kan dat laten doen door een andere deelnemer (die dan voor u afrekent).

De commissie heeft minimaal 30 minuten nodig om een flightindeling te maken en scorekaarten uit te schrijven. De commissie streeft er naar de flights zo gevarieerd mogelijk in te delen. Voorkeursverzoeken voor wat betreft de indeling zijn dan ook niet wenselijk en de commissie behoudt zich het recht voor deze verzoeken dan ook niet te honoreren.

De starttijd zal steeds rond 09:15 uur zijn.

 • 2. Daarnaast moet men zich tevens aanmelden in het wedstrijdsysteem van Roxenisse.
  Dat kan thuis via de website van de vereniging, maar ook via de info-zuil (kiosk) in de hal van het clubgebouw.

Beide aanmeldingen staan los van elkaar en volgen een eigen administratie: de wedstrijdcommissie verwerkt de resultaten in klassementen en het wedstrijdsysteem zorgt voor de aanpassing van de handicaps.

Na afloop van de wedstrijd voert u terstond uw score in op de info-zuil (kiosk) Met het briefje dat daaruit komt, kan men ook het eindresultaat op de scorekaart controleren, dat wordt nl. door het systeem berekend.

Scores en klassementen

De herendag competitie is verdeeld in vijf perioden van zes wedstrijden elk, waarin wordt gestreden om de volgende dagprijzen:

 • Deelnemers worden per dag ingedeeld in twee poules, met een scheiding tussen hoge- en lage handicappers. De grens wordt door de commissie bepaald, om een evenwichtige verdeling te krijgen.
  In beide poules worden de beste vijf resultaten beloond met een prijs.hd-birdie
 • Ook degene die de Longest Drive en/of de Neary slaat, krijgt een prijs. (Geldt alleen voor spelers vanaf de gele teemarkers.)
 • Elke deelnemer krijgt voor zijn eerste birdie in een seizoen het (fel begeerde) tinnen vogeltje.
 • Per periode worden in principe vier Stableford wedstrijden gespeeld en twee Strokeplay wedstrijden, bij die laatste wordt tevens het aantal putts geteld en de beste ‘putter’ krijgt ook een prijs.

Klassementen

 • Stableford klassement

Per periode zijn hiermee prijzen te winnen: van elke deelnemer worden de beste 3 scores opgeteld. Bovendien wordt van iedereen de 15 beste scores van het gehele seizoen opgeteld voor een totaalresultaat, waar uiteraard ook weer prijzen aan worden toegekend.

 • Strokeplay klassement

  Van de tien Strokeplay wedstrijden tellen de beste zeven scores mee voor het eindklassement.

 • Putt klassement

Ook deze scores worden getotaliseerd voor het hele seizoen en daaruit komt de ‘putter van het jaar’. Ook hiervoor tellen de beste zeven scores.

 • Birdie klassement

Dit resulteert aan het eind van het seizoen in een rangorde waarvan de top ook op gepaste wijze zal worden geëerd.

 • Voor de jaarklassementen bestaat geen poule-indeling, die geldt alleen voor de dagprijzen.

Scorekaart

 • Deelname aan een herendag betekent altijd inlevering en registratie van de scorekaart, indien de baan qualifying is. Onverhoopt moeten staken van een wedstrijd dient men zelf aan de commissie te melden, of dat te laten doen door flightgenoten.
 • Bij zeer ondermaatse scores bijv. als gevolg van slechte weersomstandigheden, worden de handicaps automatisch verwerkt volgens het ‘reduction only’ systeem.
 • Scores van ingeleverde qualifying kaarten kunnen achteraf door het wedstrijd systeem worden aangepast volgens de zgn. Competition Buffer Adjustment (CBA), die correctie wordt door het Golfsysteem verwerkt in de herendag klassementen.
 • Via de meerronden module kan men de klassementstanden voor Stableford en Strokeplay inzien.

Diskwalificatie

Diskwalificatie kan volgen om de volgende redenen:

 • Indien de commissie een ontoelaatbare overtreding van de golfregels is gemeld (uiteraard na ruggespraak met de betrokkene).
 • Wanneer een speler zonder opgaaf van geldige reden (te beoordelen door de commissie) de wedstrijd of onderdelen daarvan heeft gestaakt. Zo’n DNF (Did Not Finish) heeft consequenties voor de handicap. Dit geldt ook voor een NR (No Return).
 • Indien een flight, naar het inzicht van de Commissie, zich schuldig heeft gemaakt aan extreem slow play door buitensporig late inlevering van hun scorekaarten bij de Commissie.
 • Diskwalificatie levert een score van 1 op voor het stableford klassement en 150 voor Strokeplay & Putten.

Financiën

 • Van het inleggeld voor de herendag worden de prijzen aangeschaft en een kleine reserve opgebouwd die kan worden ingezet voor speciale evenementen of -aanbiedingen.
 • Daarnaast plant de commissie elk jaar een uitwedstrijd op andere banen, met aansluitende maaltijd. De kosten daarvan kunnen variëren en worden per keer met de deelnemers afgerekend. Aanmelden voor dit soort evenementen kan alleen op de herendagen zelf, via intekenlijsten.
 • Desgewenst vindt kascontrole plaats door de penningmeester van de vereniging.

hd-club

Tenslotte

Diegenen die nog nooit aan een herendag hebben deelgenomen, moeten daar beslist een keer mee komen kennismaken. Het is niet alleen erg gezellig, maar uw golfkunde en regelkennis gaan erdoor met sprongen vooruit. Er wordt serieus gespeeld, het gaat er vaak spannend aan toe, maar gezelligheid staat toch voorop.

Eén detail: de herendag is alleen toegankelijk voor Roxenissers van het mannelijk geslacht.
Voor leden die daar niet aan voldoen is er elke donderdag een ‘damesdag’, minstens zo gezellig!

Buiten het officiële heren- en damesdag seizoen worden op beide weekdagen soortgelijke wedstrijden gespeeld, die dan echter open staan voor beide seksen. De organisatie van die wedstrijden berust niet bij de commissies, maar gebeurt door de deelnemers zelf (vaak de winnaars van vorige keer).
Zij bepalen ook de wedstrijdvorm.

Op die dagen wordt weliswaar ook met de “gunshot” methode gestart, maar de baan wordt voor deze wedstrijden niet gesloten, zodat ook niet aan de wedstrijd deelnemende golfers de baan kunnen betreden.

U kunt dus het gehele jaar op uw favoriete vaste golfdag doorspelen!

hd-ruler