Sponsor:
Jamin

4-ball betterball, 75% stableford
1e prijs Raymond Snellemans, Ron Smits
41 stf punten
2e prijs Clara en Kees Tanis
40 stf punten
3e prijs Vonny en Arthur van Vaerenbergh
40 stf punten
4e prijs Josée en Rick Brand
39 stf punten
5e prijs Perry Lugthart, Adrie Voogd
39 stf punten
6e prijs Liz en Ben Vos
38 stf punten
7e prijs Sonja en Don Seltenreich
38 stf punten
8e prijs Carola en Pieter Troost
37 stf punten
Dames Heren
Longest drive Corry Kleijwegt Stef Keimans
Leary Myrna Trumpi Teun van Dam