Wat gebeurt er zoal op de baan ?


Zoals op de laatste ALV beloofd houden we u op de hoogte van de aldaar voorgestelde veranderingen waarbij met name de aanpassing van hole 1 in het oog springt. Uiteraard moeten er nog heel veel beslissingen hieromtrent genomen worden waarbij de punten veiligheid, haalbaarheid en doorloopsnelheid belangrijke items zijn. Niettemin zijn wij tot de conclusie gekomen dat de aanpassing een haalbare kaart is en op termijn zal leiden tot een nieuwe uitdagende hole 1 met een grotere en geonduleerde green. Niet onbelangrijk is te vermelden dat deze aanpassing door Catherinaburg is geaccepteerd. Wel zal een en ander binnen de daarvoor gestelde budgetten van Catharinaburg moeten plaatsvinden. Het pakket aan maatregelen zal in goed samenspraak zoveel mogelijk worden geïmplementeerd.
Een goede start van het nieuwe jaar

De greenkeepers zijn het nieuwe jaar goed begonnen met de voorbereidingen van een van de drie aangekondigde grote ingrepen die de komende jaren gaan plaatsvinden: de aanpassing van hole 1 van de grote baan. De populieren achter de green zijn gerooid en de contouren van de nieuwe green zijn al zichtbaar.

De redenen voor deze aanpassing van de baan zijn divers: de huidige green is erg klein en plat en boomwortels groeien onder de green naar de oppervlakte en.. meer uitdaging.
Groot pluspunt: tijdens de werkzaamheden hoeft hole 1 niet te worden gesloten want de bestaande green blijft zolang in gebruik.
De aanpassing van de lay-out van de eerste hole verliep in samenspraak met een baanarchitect. Geadviseerd werd onder andere om de een of beide bosjes in het midden te verwijderen en eventueel de fairwaybunker naar links te verleggen zodat een drive beter mogelijk wordt.
De verdere invulling, zoals de exacte vormgeving van de green en eventuele bunkers, is nog niet vast omlijst. Ideeën hieromtrent zijn welkom. Graag middels een mailtje aan de baancommissie baancommissie@gcroxenisse.nl

Naast deze activiteiten ziet u ook nog andere bomen verdwijnen. Veelal zijn dit populieren met een beperkte levensduur (lees einde looptijd). Daarnaast verdwenen enkele zwakke exemplaren bij hole 10 ter hoogte van de fairway bunker. Deze gaven aanleiding tot kap in verband met verhoogd risico (afbrekende takken) en bladoverlast. De bomen die in het winterseizoen worden gekapt herkent u aan de rode verfmarkering op de schors.
Tijdens eerder genoemde ALV kwam ook de vraag naar voren wanneer het nieuwe toilet weer opengaat. Alhoewel dit niet in de portefeuille van de baancommissie zit het volgende. De tijdens de ALV genoemde termijn van drie weken werd helaas niet gehaald door kerstdrukte en work load bij de loodgieter. Wij verwachten dat het toilet nu binnen enkele weken operationeel zal zijn.

Ook kwam uit de vergadering het verzoek om eerder voorgenomen aanpassingen aan de baan (uit 2014) nog eens op te sommen. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Er waren destijds twee groepen geformuleerd.

Groep 1:

 • Hole 2 eilandje van maken; alternatief grote bunker voor de green zodat ingang wordt versmald
 • Nieuwe bunker op 7 voor de green
 • Hole 12 nieuwe fairwaybunker nabij 150 m paal en green vergroten
 • Hole 15 – links en rechts fairwaybunker ter hoogte van de 150 m paal, alternatief midden fairwaybunker t.h.v. 150 m paal
 • Hole 17 – nieuwe grote greenbunker links aanleggen.

Groep 2:

 • Hole 3 – de twee greenbunkers vergroten en zichtbaarheid verbeteren
 • Hole 4 – zichtbaarheid bunker verbeteren
 • Hole 6 – zichtbaarheid fairwaybunker verbeteren
 • Hole 9 – nieuwe greenbunker (links nabij de klok)
 • Hole 10 – fairwaybunker vergroten en zichtbaarheid verbeteren
 • Hole 13 – paddepoel verbinden met sloot links
 • Hole 14 – rechter greenbunker vergroten deels voor de green

Dit zijn in grote lijnen de items die in 2014 naar voren kwamen. Om uiteenlopende redenen zijn deze behoudens een afgeslankt bunkertje op 2 niet gerealiseerd. Natuurlijk zitten hier prima suggesties tussen maar laten we beginnen in het hier en nu. De baancommissie is zich volledig bewust van het feit dat veranderingen altijd leiden tot emoties en soms zelfs op weerstand. Vraag aan 20 leden hoe ze de baan graag zouden zien en we krijgen vervolgens 20 verschillende lay-outs, afgestemd vaak op de wensen van de speler cq speelster in kwestie. Wij zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat voor elkaar te krijgen waarbij opgemerkt dat we wel afhankelijk zijn van de baaneigenaar.

Tot slot wensen wij u een voorspoedig, gezond en succesvol 2019 toe met heel veel spelplezier.

Namens de baancommissie
Joop van Doren


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

Facebook
Facebook

Website
Website