Voorwoord van…


Vreemde foto denkt u wellicht… dat is niet onze voorzitter, toch? Dat heeft u goed gezien, deze keer valt de beurt toe aan uw secretaris om het voorwoord te doen. Het leek het bestuur een leuk idee om ook eens andere leden de nieuwsbrief te laten openen.
U treft weer aardig wat nieuws aan in deze nieuwsbrief met o.a. een update over het clubhuis en de shop en weer aandacht voor de nieuwe regels met een mini-quiz.
Nu ik dan toch het woord heb, wil ik graag even de aandacht vestigen op het belang van het up-to-date zijn van uw adresgegevens. Van de NGF krijgen wij soms bericht dat het golfjournaal niet kon worden bezorgd omdat leden vergeten waren hun nieuwe adres door te geven. Vragen over het uitblijven van de factuur waren veelal terug te voeren op een gewijzigd e-mail adres dat helaas nog niet in ons systeem stond. Het komt ook wel eens voor dat mensen niet weten wat er speelt in de club, omdat zij zich ooit hebben uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Begrijpelijk wellicht, maar de nieuwsbrief is ons belangrijkste communicatie middel. Als u op de hoogte wilt blijven maar u heeft zich ooit afgemeld voor de nieuwsbrief bent u de enige die dit ook weer kan activeren.
Van onze kant blijven wij ons best doen om u van zoveel mogelijk nieuws te voorzien. Samen komen wij er wel!


Nieuwe regels per 1 januari 2019…


De nieuwe regels zijn inmiddels ingegaan en het onderstaand doel was ook in de oude regels geformuleerd, maar nu duidelijker weergegeven, zie hieronder.
Clubhuis…


De inrichting van het clubhuis nadert voltooiing, bijgaand alvast een sfeerindruk. De muren zijn bijna allemaal geverfd, de nieuwe gordijnen hangen, we hebben ‘golfkunst’, en de nieuwe stoelen staan al gedeeltelijk bij de tafels. Inmiddels zijn er nieuwe tafels gemaakt van ‘tulpenhout’ die momenteel van een paar lagen lak worden voorzien.
Er is eveneens een nieuwe menukaart, die u hieronder aantreft.
Wellicht heeft u al opgemerkt dat de golfshop is verplaatst naar wat vroeger de Rembrandthoek was. De finishing touch moet nog worden aangebracht, maar u kunt vanaf nu voor alle zaken in het restaurant terecht.

Verder zijn we op zoek naar een kleine open haard. Bij de overgang van het clubhuis naar het restaurantgedeelte zouden we het gezellig vinden om een kleine (gel) open haard neer te zetten. Wellicht staat er nog bij iemand iets wat hiervoor geschikt zou zijn. We horen het graag!


Slideshow in clubhuis regelveranderingen…


In het clubhuis wordt regelmatig een slideshow op een TV gepresenteerd met daarin de veranderingen van de golfregels per 1 januari 2019. In deze presentatie wordt een filmpje getoond, waarvan hieronder twee fragmenten.

Na het putten beweegt deze onfortuinlijke speler zijn stilliggende bal op de green.
Welke van de 4 onderstaande antwoorden zijn volgens de nieuwe golfregels juist? Tip: vorig jaar bestond hiervoor op vele banen en ook op onze baan een plaatselijke regel.

A. — De speler moet terug naar de plaats waarvandaan deze geput heeft en krijgt één strafslag;
B — De speler moet de bal terugplaatsen op de plaats waar hij lag voordat deze bewogen werd en krijgt geen straf;
C — De speler moet terug naar de plaats waarvandaan hij geput heeft en krijgt geen strafslag;
D — De speler moet de bal spelen van de plaats waar de bal na het bewegen terecht gekomen is en krijgt één strafslag.

(Voor het goede antwoord zie elders in de nieuwsbrief)

Plaatselijke regels op de site…
Al eens opgemerkt dat op de site onder de informatie omtrent de baanstatus een klikbare knop staat, genaamd PLAATSELIJKE REGELS?

Door te klikken op deze knop wordt er een andere pagina geopend en informatie gegeven omtrent de van toepassing zijnde plaatselijk regels, die niet op de scorekaart staan vermeld of te maken hebben met een regelwijziging van oud naar nieuw. Kijk er eens naar vóór het lopen van een q-kaart of wedstrijd, het kan je wellicht minder slagen opleveren. Overigens hangen deze plaatselijk regels ook op het prikbord.


Verandering “Out of Bounds” Par 3…


Bij een bezoek van de NGF vorig jaar aan de par 3 kwam men met een suggestie, verband houdende met het lage aantal handicapslagen die spelers krijgen bij het lopen van q-kaarten en wedstrijden. De NGF vroeg of wij in plaats van de “Out of Bounds” palen langs de sloten bij hole 3 en hole 7, daar niet liever rode palen zouden willen plaatsen, zodat spelers niet langer bij een te ver naar rechts geslagen bal altijd terug naar de plaats moest vanwaar de bal geslagen was, maar in plaats daarvan de hindernisregel kunnen toepassen.
Inmiddels zijn de witte palen verwijderd en de rode geplaatst en zijn de sloten langs hole 3 en 7 en het einde van hole 6 nu “penalty areas” oftewel hindernissen. Op beide kanten langs de sloot bij hole 3, 7 en uiteinde hole 6 is er nu sprake van een oneindige hindernis. De “out of bounds” palen aan de overkant van de sloot langs hole 7 zijn voor de par 3 niet van toepassing

Dit betekent dat daar waar de bal de hindernis heeft gekruist, een speler mag droppen met bijtelling van één strafslag, binnen twee stoklengtes vanaf het referentiepunt en niet dichter bij de hole. Naar keuze van de speler mag deze natuurlijk ook terug naar de plaats waarvandaan deze gespeeld heeft. Ter verduidelijking de onderstaande afbeelding, waarbij een speler de keuze heeft te handelen volgens optie 1 en 3, wanneer een bal te ver rechts geslagen is langs de sloot bij hole 3, 7 en uiteinde hole 6.

Ligt de bal in de slootkant, dan zou de speler volgens de regels ervoor mogen kiezen om vanuit de hindernis te spelen en zou mogen “grounden” en losse natuurlijke voorwerpen verwijderen. Echter, gezien de bij ons van toepassing zijnde gedragsregels dat oevers niet betreden mogen worden en de moeilijkheid om een bal vanuit een steile helling te slaan, is het advies om buiten de hindernis te droppen.
Hopelijk resulteert de bovenstaande verandering in minder slagen op een ronde en wordt het spelplezier daarmee vergroot.
Er is en wordt hard gewerkt...


Zoals u eerder heeft kunnen lezen wordt er hard gewerkt in en rond ons clubhuis, daar hoort natuurlijk ook een hapje en drankje bij en daarom presenteert Clubhuis Catharinenburg met trots de menukaart voor 2019.


Welkom…


Ook in deze nieuwsbrief mogen we nieuwe leden welkom heten en aan u voorstellen:

Dhr. J.A. Bakker
Dhr. A. de Blok
Dhr. C.O. Bouwman
Dhr. A.M. Feteris
Dhr. H.B. Hoedemaker

Dhr. J. van Nimwegen
Mevr. A.M.W. ten Voorde
Mevr. M.L. van der Weijden-ten HamWe wensen u veel golfplezier!


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

Facebook
Facebook

Website
Website

Wilt u weten wat onze adverteerders in huis hebben,
klik op de advertentie en maak kennis!