Voorwoord van…


In deze editie van het PAR-hole is het de beurt aan de wedstrijdcommissie om het voorwoord te doen.

Traditioneel wordt het golfseizoen geopend met de Hot Chocolate op 9 maart. Een gezelligheidswedstrijd waar hoge en lage handicappers voor kunnen inschrijven.

De Hot Chocolate wordt gesponsord door het bestuur. U wordt verwelkomt met een beker warme chocolademelk met iets lekkers erbij en bij hole 7-17 in de “Ballentent” krijgt u een hartige verrassing.

Naast onze bekende sponsors mogen we dit jaar 2 nieuwe sponsors verwelkomen:
Jamin gaat onze paaswedstrijd sponsoren en AH Ouddorp gaat de oranje ballen wedstrijd sponsoren.

Ook dit seizoen kunt u aan de volgende matchplay competities meedoen:
Dames single HCP ≤ 21
Dames single HCP 21,1 en hoger
Heren single HCP ≤ 14
Heren single HCP 14,1 en hoger
Dames dubbel
Heren dubbel
Koppel

Dames en heren single zijn zonder handicap verrekening.

Dames en heren dubbel duurde vorig jaar erg lang. Daarom hebben wij de spelvorm gewijzigd. Beide spelers slaan af, kiezen de beste bal en vervolgens om en om slaan tot in de hole. Handicap verrekening tot in de finale.

Koppel heeft de zelfde spelvorm als vorig jaar. Een speler slaat af op de even holes en de andere speler op de oneven holes. Hierna om en om slaan tot in de hole. Handicap verrekening alleen in de eerste ronde.

Aanmelden voor de verschillende matchplay competities kan tot 31 maart. Na 1 april worden de indelingen gemaakt en worden de speelschema’s op de website van Roxenisse onder ledeninformatie gepubliceerd en op het prikbord opgehangen.
Bij aanmelding voor de dubbels en koppel graag door 1 speler met bij de opmerking de tekst samen met: …

Naast de veranderende regels van de NGF hebben wij ook het wedstrijdreglement voor 2019 aangepast. Deze staat op de website van Roxenisse onder ledeninformatie.

De wedstrijdcommissie wenst u veel golfplezier dit seizoen.

Philip Kerssen,
Voorzitter wedstrijdcommissie


Goed uitgeslapen…???


Een vroeg rondje heeft mijn voorkeur,
Als eerste in de baan,
Stilte, rust en lekker door kunnen lopen,
Soms met bijzondere ervaringen.

Deze keer was het koud, alles was berijpt,
Alles was stil, verstild en verstard, zelfs de schaduw leek vertraagd… toch?


We gaan weer van start…


Herendag – Algemene Informatie
Hoe is de herendag georganiseerd?
Wat zijn de wedstrijd onderdelen?
Hoe wordt er geteld?
Nuttige informatie voor nieuwe deelnemers, handige naslag voor de doorgewinterde spelers.

Deelname

 • De herendag wordt georganiseerd op dinsdagen vanaf maart tot oktober.
 • De exacte start- en einddatum wordt per jaar bepaald (zie website).
 • Ieder lid, minimaal in bezit van een GVB, kan deelnemen aan een herendag tegen een inleggeld van € 2,- per keer.
 • De wedstrijdcommissie kan besluiten om van de opgegeven handicap af te wijken en deelnemers een ‘herendag-handicap’ toe te wijzen. HCP 36 is de wedstrijdlimiet.
 • Herendagen zijn qualifying wedstrijden en worden als zodanig gespeeld volgens de officiële golfregels. Door de vrije teekeuze blijft het voor ouderen aantrekkelijk om aan de Herendagen deel te nemen.
 • De commissie bepaalt de wedstrijdvorm, die tevoren wordt gepubliceerd welke kan worden aangepast als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 • De startmethode is de zgn. ‘gunshot start’, waarbij deelnemers vòòr aanvang naar een toegewezen hole worden gestuurd om te starten en vanaf daar alle 18 holes te doorlopen. Voordeel is een gelijke starttijd en (min of meer) gelijke eindtijd, handig voor de evaluatie op hole 19 en de prijsuitreiking.
 • Gedurende de hele wedstrijd is de baan gesloten voor andere golfers (aangegeven met een bord op de 1e teebox); we hebben de baan dus voor onszelf.
 • Bij grote deelname kan er worden gestart met dubbele flights op dezelfde hole, die uiteraard na elkaar vertrekken.

Aanmelden
Aanmelding gebeurt op twee manieren:

 • 1. Door in het clubgebouw in te schrijven bij de wedstrijdcommissie.
  Men moet zich uiterlijk 08.45 uur hebben gemeld, of kan dat laten doen door een andere deelnemer (die dan voor u afrekent).

De commissie heeft minimaal 30 minuten nodig om een flightindeling te maken en scorekaarten uit te schrijven. De commissie streeft er naar de flights zo gevarieerd mogelijk in te delen. Voorkeursverzoeken voor wat betreft de indeling zijn dan ook niet wenselijk en de commissie behoudt zich het recht voor deze verzoeken dan ook niet te honoreren. De starttijd zal steeds rond 09:15 uur zijn.

 • 2. Daarnaast moet men zich tevens aanmelden in het wedstrijdsysteem van Roxenisse.
  Dat kan thuis via de website van de vereniging, maar ook via de info-zuil (kiosk) in de hal van het clubgebouw.

Beide aanmeldingen staan los van elkaar en volgen een eigen administratie: de wedstrijdcommissie verwerkt de resultaten in klassementen en het wedstrijdsysteem zorgt voor de aanpassing van de handicaps.
Na afloop van de wedstrijd voert u terstond uw score in op de info-zuil (kiosk) Met het briefje dat daaruit komt, kan men ook het eindresultaat op de scorekaart controleren, deze wordt nl. door het systeem berekend.

Scores
De herendag competitie is verdeeld in vijf perioden van zes wedstrijden elk, waarin wordt gestreden om de volgende dagprijzen:

 • Deelnemers worden per dag ingedeeld in twee poules, met een scheiding tussen hoge- en lage handicappers. De grens wordt bij de uitslag door de commissie bepaald, om een evenwichtige verdeling te krijgen..
 • In beide poules worden de beste vijf resultaten beloond met een prijs.
 • Ook degene die de Longest Drive en/of de Neary slaat, krijgt een prijs. (Geldt alleen voor spelers vanaf de gele teemarkers.)
 • Elke deelnemer krijgt voor zijn eerste birdie in een seizoen het (fel begeerde) tinnen vogeltje.
 • Per periode worden in principe vier Stableford wedstrijden gespeeld en twee Strokeplay wedstrijden, bij die laatste wordt tevens het aantal putts geteld en de beste ‘putter’ krijgt ook een prijs.

Klassementen

Stableford klassement
Per periode zijn hiermee prijzen te winnen: van elke deelnemer worden de beste 3 scores opgeteld. Bovendien wordt van iedereen de 15 beste scores van het gehele seizoen opgeteld voor een totaalresultaat, waar uiteraard ook weer prijzen aan worden toegekend.

Strokeplay klassement
Van de tien Strokeplay wedstrijden tellen de beste zeven scores mee voor het eindklassement.

Putt klassement
Ook deze scores worden getotaliseerd voor het hele seizoen en daaruit komt de ‘putter van het jaar’. Ook hiervoor tellen de beste zeven scores.

Birdie klassement.
Dit resulteert aan het eind van het seizoen in een rangorde waarvan de top ook op gepaste wijze zal worden geëerd.

Voor de jaarklassementen bestaat geen poule-indeling, die geldt alleen voor de dagprijzen.

Scorekaart

 • Deelname aan een herendag betekent altijd inlevering en registratie van de scorekaart, indien de baan qualifying is. Onverhoopt moeten staken van een wedstrijd dient men zelf aan de commissie te melden, of dat te laten doen door flightgenoten.
 • Bij zeer ondermaatse scores bijv. als gevolg van slechte weersomstandigheden, worden de handicaps automatisch verwerkt volgens het ‘reduction only’ systeem.
 • Scores van ingeleverde qualifying kaarten kunnen achteraf door het wedstrijd systeem worden aangepast volgens de zgn. Competition Buffer Adjustment (CBA), die correctie wordt door het Golfsysteem verwerkt in de herendag klassementen. Via de meerronden module kan men de klassementstanden voor Stableford en Strokeplay inzien.

Diskwalificatie
Diskwalificatie kan volgen om de volgende redenen:

 • Indien de commissie een ontoelaatbare overtreding van de golfregels is gemeld (uiteraard na ruggespraak met de betrokkene).
 • Wanneer een speler zonder opgaaf van geldige reden (te beoordelen door de commissie) de wedstrijd of onderdelen daarvan heeft gestaakt. Zo’n DNF (Did Not Finish) heeft consequenties voor het handicap. Dit geldt ook voor een NR (No Return).
 • Indien een flight, naar het inzicht van de Commissie, zich schuldig heeft gemaakt aan extreem slow play door buitensporig late inlevering van hun scorekaarten bij de Commissie.
 • Diskwalificatie levert een score van 1 op voor het stableford klassement en 150 voor Strokeplay & Putten.

Financiën
Van het inleggeld voor de herendag worden de prijzen aangeschaft en een kleine reserve opgebouwd die kan worden ingezet voor speciale evenementen of -aanbiedingen.
Daarnaast plant de commissie elk jaar een uitwedstrijd op andere banen, met aansluitende maaltijd. De kosten daarvan kunnen variëren en worden per keer met de deelnemers afgerekend. Aanmelden voor dit soort evenementen kan alleen op de herendagen zelf, via intekenlijsten.
Desgewenst vindt kascontrole plaats door de penningmeester van de vereniging.

Tenslotte
Diegenen die nog nooit aan een herendag hebben deelgenomen, moeten daar beslist een keer mee komen kennismaken. Het is niet alleen erg gezellig, maar uw golfkunde en regelkennis gaan erdoor met sprongen vooruit. Er wordt serieus gespeeld, het gaat er vaak spannend aan toe, maar gezelligheid staat toch voorop.
Eén detail: de herendag is alleen toegankelijk voor Roxenissers van het mannelijk geslacht.
Voor leden die daar niet aan voldoen is er elke donderdag een ‘damesdag’, minstens zo gezellig!
Buiten het officiële heren- en damesdagseizoen wordt op beide weekdagen soortgelijke wedstrijden gespeeld, die dan echter open staan voor beide seksen. De organisatie daarvan berust niet bij de commissies, maar gebeurt door de deelnemers zelf (vaak de winnaars van vorige keer).
Zij bepalen dan ook de wedstrijdvorm.
Op die dagen wordt weliswaar ook met de gunshot methode gestart, maar de baan wordt voor deze wedstrijden niet gesloten, zodat ook niet hieraan deelnemende golfers de baan kunnen betreden.

U kunt dus het hele jaar door op uw favoriete vaste golfdag doorspelen!
Clubhuis Roxenisse…


Bent u alweer wezen kijken? Het clubhuis nadert nu echt voltooiing. De muren zijn allemaal geschilderd, de gordijnen hangen, de nieuwe tafels staan met de nieuwe stoelen eromheen: het is gewoon heel gezellig geworden!

Daarnaast is ook de golfshop verhuisd en heeft nu een plek gekregen in het clubhuis, waardoor alle zaken daar kunnen worden geregeld.

Hebben we de afgelopen periode nog gewerkt met beperkte openingstijden, nu wordt het tijd om die te gaan verruimen. Het clubhuis zal geopend zijn van 09.00 tot sluit. Op wedstrijddagen, heren- en damesdagen wordt al vanaf 08.00 uur de koffie geschonken. En… zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen zien, is er een nieuwe kaart en kan er weer geluncht, gesnackt én gegeten worden.
Gaan we u snel een keertje zien?


Het damesdag-seizoen start 7 maart 2019!


Op donderdag 7 maart starten we met de eerste damesdag en openen we samen het nieuwe golfseizoen 2019.

Inschrijven via de website en ’s morgens aanmelden tot 09:00 am.
We gaan om 09:30 de baan in.

Voor uitgebreide informatie en de kalender van de damesdagen zie website GC Roxenisse.

Wijzigingen uitslagen wedstrijden:
Uitslag methode bij gelijke eindstand

 • Stableford – wint de speler met de laagste hcp
 • Strokeplay– wint de speler met de beste score over de laatste holes 9, 6, 3, 1

Wijzigingen klassement/meerronden:

 • Stableford – 7 beste scores tellen mee voor het klassement
 • Strokeplay en Putts – 6 beste scores tellen mee voor het klassement

Tot ziens op de golfbaan!
Petra – Liz – Wil – Sonja – Marleen – Thea
Hot Chocolate Sale…


Hot Chocolate in de sale? Nee hoor, dat is een geslaagd concept dat we er graag in willen houden. Maar… we gaan wel zorgen voor een andere sale.

De Golfshop en T’ Time Golfstudio organiseren gezamenlijk voor u een
Super Spring Sale met mooie aanbiedingen zodat u dit seizoen goed van start kunt gaan:

 • Uit de collectie van vorig jaar golftassen en clubs met kortingen tot wel 60%!
 • Diverse handschoenen, tasjes, schoenen, etc…
 • Uit de collectie nieuwe clubs 2018 25% korting op sets
 • Interessante aanbiedingen uit de collectie gebruikte clubs
 • Natuurlijk staan de nieuwste clubs 2019 klaar voor demo:
  Callaway Epic Flash
  Ping G410 set en Driver

Naast al dit moois willen wij u graag de nieuwe clubkleding tonen, dus een bezoekje meer dan waard!


Welkom…


Ook in deze nieuwsbrief mogen we nieuwe leden welkom heten en aan u voorstellen:

Mevr. Y. Bijl-Bravenboer
Mevr. S.F. de Kruif
Dhr. E.M. Schaaf

We wensen u veel golfplezier!


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

Facebook
Facebook

Website
Website

Wilt u weten wat onze adverteerders in huis hebben,
klik op de advertentie en maak kennis!
Ons mailadres is:
redactie@gcroxenisse.nl