Voorwoord…


Deze keer geen voorwoord van een bestuurslid, maar van het Team Catharinenburg om het begin van het seizoen in te luiden.

Het is weer voorjaar, altijd een tijd van veel werk voor onze greenkeepers; dit jaar zelfs extra vanwege de extreme droogte van vorig jaar. Zoals u heeft kunnen merken, zijn de greens geprikt en geverticuteerd. Deze week wordt al begonnen met het bezanden van de greens zodat ze in goede conditie het seizoen ingaan.

De vliegende keep voor de greenkeepers…
Marian (u kent haar vast nog wel uit de golfshop) gaat dit seizoen de greenkeepers helpen. Zo zal zij de ballenwassers en handdoekjes verzorgen op de afslagplaatsen, evenals het maaien van de afslagen en eventueel doorzaaien. Dit was werk waar de greenkeepers  niet of nauwelijks aan toekwamen. Het is de bedoeling dat Marian dan ook meer als Marshal door de baan zal gaan.

Alle leden van het team hebben met het oog op het werken in het clubhuis een cursus HACCP gedaan en zij zijn daarvoor allemaal geslaagd. Afgelopen week stond in het teken van een cursus
gastvrijheid. Kom dus met een gerust hart binnen voor een drankje en een hapje!

Tot spoedig ziens,
Team Catharinenburg


Golfvaardigheidsbewijs Missy…


Na een winter van lessen door onze Pro Leo met veel oefenen en theorie is het Missy dan eindelijk gelukt om haar golfvaardigheidsbewijs te halen.
Haar uitdaging is nu om haar handicap te verlagen van 54 naar 36.
Jullie zullen haar ongetwijfeld in de baan tegenkomen!

Omdat dit de eerste hond is die dit behaald heeft, wordt a.s. maandag het golfvaardigheidsbewijs officieel uitgereikt. Jullie worden allemaal van harte uitgenodigd om dit bij te wonen in het clubhuis, tijdstip  16.00 uur.
Na afloop is er een drankje van Missy.


Hot Chocolate…


Nadat het bestuur had besloten de HC van 9 maart te verplaatsen, was het dan afgelopen weekend eindelijk zo ver. Er was weer massaal ingeschreven voor deze gezellige openingswedstrijd, gesponsord door het bestuur.

Traditioneel waren er in de ‘Ballentent’ bij hole 7/17 diverse versnaperingen voor de deelnemers. Bij het eerste rondje was er natuurlijk Hot Chocolate met een plakje overheerlijke cake en voor de tweede ronde stonden bestuursleden de spelers op te wachten met overheerlijke gehaktballen met een klein ‘lekkertje’ erbij (de Nieuwe-Tongese Blauwkous was duidelijk favoriet!).

Na afloop had de wedstrijdcommissie wel weer even werk aan de uitslag, maar uiteindelijk konden de prijzen weer worden uitgereikt. Bij de dames ging de eerste prijs naar Jeanette Lauers en Ben Vos mocht er met de eerste prijs van de heren vandoor.
Gefeliciteerd!De taakomschrijving van de wedstrijdcommissie en haar leden.

Leden: Philip Kerssen (voorzitter) leden; Myrna Trumpi (secretaris), Arthur van Vaerenbergh (penningmeester), Yvonne Krowinkel, Jos Weber, Peter Verlinden, Govert Boender, Don Palm en ondergetekende Perry Lugthart. Ongeveer 1 keer per maand hebben we met de commissie een vergadering in de bestuurskamer om de clubwedstrijden en diverse competities in goede banen te leiden. Doel is om zoveel mogelijk clubleden mee te laten doen aan de clubwedstrijden voor de gezelligheid, het wedstrijdelement of om ervaring op te doen.

Vrijwilligers: Zonder vrijwilligers zijn de clubwedstrijden niet mogelijk en we zijn deze vrijwilligers zeer erkentelijk. Ze helpen bij het starten, de inschrijftafel en een nieuw in het leven geroepen functie; de Marshal tijdens de wedstrijden. Hierover later meer.

Wedstrijdsponsors: Dagelijks bestuur van Golfclub Roxenisse, Dutch Target, Jamin, Albert Heijn Ouddorp, Becare, Kenbri fire fighting, Heestermans – van Dongen, Grado, Peter Maurits, Auto Koese en Jan Leen Mijnders.

Speelgerechtigheid t.o.v. Catharinenburg: De golfbaan dient na de clubwedstrijden om 13:30 uur weer toegankelijk te zijn voor andere leden of greenfee spelers. Daardoor ontkomen we er niet aan om een limiet van 92 deelnemers te stellen per wedstrijd.
4 wedstrijden per kalenderjaar hebben een limiet van 120 deelnemers. De populaire cross country wedstrijd is elk jaar overschreven. In verband met veiligheid is de limiet gesteld op 96 deelnemers.

Voorbereiding voor een wedstrijd: In het seizoen vindt er ongeveer elke twee weken een wedstrijd plaats. Elke wedstrijd heeft een sponsor waarmee gesproken moet worden d.m.v. een sponsor draaiboek om goede afspraken te garanderen. Per wedstrijd worden twee wedstrijdleiders aangesteld die de wedstrijd organiseren wat begint met het vragen van 7 vrijwilligers; 4 starters, 2 bij de inschrijftafel en een marshal.
De dinsdagmiddag voor de wedstrijd wordt de wedstrijd ingedeeld in flights (dit wordt gedaan door wisselende Weco leden) wat op zich een lastig karwei is daar er diverse verzoeken zijn waar we zoveel mogelijk gehoor aan willen geven.
Vrijdag worden de labels voor de score cards uitgeprint en op de score cards geplakt. Vanzelfsprekend dat afzeggingen op het laatste moment voor hoofdbrekens zorgen, maar ook opgelost worden.
Startlijsten, inschrijfgelden lijst, zeilaanwijzingen en sponsorborden worden geprint. De longest drives en neary’s bepaald en klaargezet.
De kas moet klaargemaakt worden met wisselgeld en na het inschrijven moet de kas ook kloppen natuurlijk.

De wedstrijddag zelf: De wedstrijdleiding is om 08:00 aanwezig om de baan te inspecteren, baanborden en beach flags bij de afslagplaatsen te plaatsen. Longest en neary’s naar de betreffende holes te brengen. Meestal proberen we de cups met speciale kalkverf goed zichtbaar te maken, alhoewel met de nieuwe regel dat de vlag in de cup mag blijven staan is dit waarschijnlijk niet meer nodig.
De baan moet geïnspecteerd worden en daarbij komen we Marco de greenkeeper tegen die de greens voor elke wedstrijd maait.
De vrijwilligers worden geïnstrueerd en om 09:30 gaan de eerste flights de baan in. De wedstrijd duurt 4 ½ tot 5 uur (4 ball flights) waarop de marshal een oogje in het zeil gaat houden.
Na de laatste binnenkomst worden de longest en neary’s opgehaald en wordt de uitslag bekeken en de winnaars bepaald. Voor de wedstrijdleiding is er niet veel tijd voor een 19e hole maar ze laten dit met plezier voor de andere leden.
Na de wedstrijd wordt er nog eventjes geëvalueerd, de spullen uit de baan gehaald en opgeruimd. Al met al een hele dagtaak om een wedstrijd te organiseren. Er zijn 4 wedstrijd categorieën:
•       Dames Bruto.
•       Dames Netto.
•       Heren Bruto
•       Heren Netto.

In twee weekeinden van eind augustus/begin september wordt op een 1e zondag, de zaterdag erna en de 2e zondag de kampioenschapswedstrijden bruto en netto strokeplay gehouden. Het kampioenschap gaat dus over 3 wedstrijden voor alle 4 categorieën.
Op de éérste dag zal er een gezamenlijke prijsuitreiking zijn voor de beste 5 netto resultaten uit alle categorieën. De prijsuitreiking zal direct plaatsvinden na deze wedstrijd.

Bij het afhalen van scorekaarten voor de wedstrijd op de eerste wedstrijddag, geeft men tevens aan of men meedoet voor de volgende, respectievelijk de finaleronde.

Na afloop van de zaterdag (2e) wedstrijd wordt, indien nodig, in de betreffende categorie een “cut” van 9 of 12 toegepast over het bruto/ netto resultaat. Deze cut is afhankelijk van het aantal inschrijvingen per categorie.

Op de 2e en 3e wedstrijddag (zaterdag) zullen de spelers/sters starten in omgekeerde volgorde van het totaal van het bereikte resultaat van de voorgaande wedstrijd(en): spelers/sters met de hoogste score (laagste resultaat) starten als eersten. Flights worden ingedeeld op categorie, maar de wedstrijdindeling zal in gemengde categorieën zijn.

Winnaars van de Strokeplay competitie krijgen naast de 1e prijs ook een wisselbokaal. Na 3 maal winst achter elkaar of 5 maal in totaal zal er voor een bokaal gezorgd worden die de speler mag behouden. Daarnaast zijn er ook prijzen voor de 2e en 3e plaats.

De speler/speelster die het beste netto resultaat over 54 holes (ongeacht de categorie) behaalt, ontvangt sinds 2015 tevens de titel Roxenisse Master en het bijbehorende jasje. (dit jasje wordt omgeruild voor een golfjasje met een GC Roxenisse logo)

De uitreiking van alle Kampioenschapsprijzen prijzen vindt plaats aan het einde van de wedstrijddag (2e zondag).

Stableford jaarcompetitie
Dames/ Heren
Gedurende het hele seizoen worden er zes wedstrijden gespeeld die meetellen voor de jaarcompetitie stableford. De vier hoogste resultaten van de behaalde stableford punten worden bij elkaar opgeteld voor het eindresultaat.

Winnaars van de stableford competitie krijgen naast de 1e prijs ook een wisselbokaal. Na 3 maal winst achter elkaar of 5 maal in totaal zal er voor een bokaal gezorgd worden die de speler mag behouden. Daarnaast zijn er ook prijzen voor de 2e en 3e plaats.

Gezelligheids wedstrijden
Deze wedstrijden staan primair in het teken van gezelligheid en kunnen verschillen in wedstrijdvorm, mede afhankelijk van een eventuele sponsor.
Deelname is open voor leden met een handicap ≤ 54 tenzij anders vermeld op de inschrijfpagina. Bij een gezelligheidswedstrijd die geen stableford of strokeplay wedstrijd is, bepaalt de sponsor in overleg met de wedstrijdleiding de spelvorm.

Marshal
Vorig jaar in 2018 zijn we door omstandigheden voorzichtig begonnen met een marshal in te zetten tijdens wedstrijden en dat is heel goed bevallen. Met de nieuwe NGF regels en het credo speelsnelheid is er besloten om diverse vrijwilligers in te zetten als Marshal.

De Marshal:
·       Houdt het speeltempo in de gaten.
·       Wijst langzame flights op de mogelijkheid van doorzwaaien.
·       Controleert of de nieuwe spelregels in acht worden genomen.
·       Let op het toepassen van de etiquetteregels en het naleven van het baanreglement.
·       Let op de veiligheid in de baan.
·       Treedt op bij calamiteiten en waarschuwt direct benodigde instanties.
·       Beschikt tijdens de wedstrijd over de z.g. AED-buggy en de bijbehorende telefoon. (Alleen indien in bezit van diploma)
·       Is bevoegd spelers aanwijzingen en/of waarschuwingen te geven met betrekking tot hun gedrag in de baan. Deze aanwijzingen moeten opgevolgd worden
·       In overleg met de wedstrijdleiding is de Marshal bevoegd om spelers te diskwalificeren.
·       In geval de Marshal corrigerend optreedt, weet hij zich gesteund door de wedstrijdleiding en de wedstrijdcommissie.

PS. De sponsoren en de wedstrijdleiding vinden het leuk en gepast wanneer deelnemers zoveel mogelijk blijven tot aan de prijsuitreiking.


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

Facebook
Facebook

Website
Website


   Wilt u weten wat onze adverteerders in huis hebben,   
   klik op de advertentie en maak kennis!   

Ons mailadres is:
redactie@gcroxenisse.nl