Voorwoord van de voorzitter…


Wat een fantastische club hebben wij…
Ik sprak in mijn vorige voorwoord van de nieuwsbrief reeds mijn erkentelijkheid uit voor de inzet van alle vrijwilligers in onze club. Maar wat te zeggen van al onze leden zelf. Het is een feest om iedereen in, op en rond de baan te zien, in het clubhuis of op het terras. Het is een en al sportieve gezelligheid en vriendelijkheid. De echte fanatiekelingen staan er ‘s morgens al heel vroeg, de mouwen opgestroopt, om steeds maar beter en verder te slaan. Ook zijn er heel veel grijze “koppies” die hun geluk niet op kunnen. Zij lopen een stuk, bewegen veel, spelen hun spel, het gaat ergens om en zij weten dat het goed is voor het lijf. Oud, jong, allemaal.
Het seizoen startte met een schitterende Hot Chocolate, door het bestuur verschoven vanwege de barre weersomstandigheden en de kletsnatte baan, waardoor de buggygebruikers buiten zouden worden gesloten en dat vonden wij als bestuur niet kunnen. Dus verschoven. Het seizoen was gestart.

Iedereen is alweer druk bezig met damesdagen, herendagen, wedstrijden ( 2e paasdag ook weer top en gezellig) de competitie teams draaien weer volop evenals de onderlinge wedstrijden tussen de leden. Kortom het echte golfen is weer volop bezig en niet te vergeten -en lastiger dan we dachten- met de nieuwe regels. Daarover zal Fred Peverelli, de voorzitter van de handicap-  en regelcommissie ook nog de nodige informatie verschaffen in deze nieuwsbrief. Onze dank gaat uit naar hem en zijn commissie die het fantastisch voorbereid hebben.

Dan nu de baan. Uitdagend wordt hij door veel competitie teams genoemd, groot, wijds, mooi en landschappelijk. Een punt van kritiek dat gehoord is, betreft de greens.
Vervelend maar wel waar. Grootste spelbreker is daarbij wel het weer geweest;
weer dat nooit met zekerheid te voorspellen is. Na het prikken, snijden en zanden is het gort en gort droog geweest, waardoor de eerste weken van april onze greens niet in goede conditie waren. Dat is best rot geweest. Ik weet dat onze greenkeepers hun stinkende best hebben gedaan, nota bene met nieuwe machines. Zij hadden er misschien wel het meest de pest over in. De afgelopen weken zijn de greens overigens zichtbaar beter geworden. Volgend jaar, zeker weten, beter! Ik heb er het volste vertrouwen in. Ook gelet op het overleg dat wij hebben met de baanexploitant, waarmee we een uitermate plezierig contact hebben. Hij draagt de vereniging een warm hart toe, blijkt mij in de gesprekken en dat voelt goed. Ook hoe hij zich opstelt naar ons clubhuis verdient onze waardering en wat te denken van de nieuwe buggy’s.

Tot slot onze Open Dag. Echt waar, op de dag zelf was er al een aanwas van 15 leden en in de dagen daarna is dat opgelopen tot 31 nieuwe leden, waarvan een deel grote baan en een deel par 3. Cijfers laten overigens zien dat een groot deel van die par3 leden zal doorstomen naar de grote baan, een uitstekende formule dus. De door onze pro’s georganiseerde clinics liepen fantastisch  (heren daarvoor dank). Het weer hielp geweldig mee en een vol en gezellig terras liet a.s. leden het ware clubgevoel proeven. Onze Ewoud had weer diverse aanbiedingen waar gretig gebruik van werd gemaakt. In een tijd dat diverse golfbanen terugloop kennen is zo’n aanwas voor onze club een mooie opsteker.
Beste mensen, ik wens u namens het bestuur een hele mooie zomer met heel veel golf- en clubplezier.

Corstiaan Kleijwegt, voorzitter.


Nog even over de nieuwe regels….


Eigenlijk had ik vanuit de regelcommissie het voorwoord van deze nieuwsbrief willen schrijven om bepaalde aspecten van de nieuwe golfregels nog eens goed onder de aandacht te brengen. Er bereiken mij nl. over allerlei zaken diverse vragen. Om de regels in de baan goed te kunnen hanteren het volgende.

Gele en rode palen –
Op het ogenblik roepen de rode palen in plaats van de gele palen nogal wat vragen op. Binnen de nieuwe golfregels heeft er wel een verandering plaatsgevonden: niet alleen qua benaming van waterhindernis naar hindernis oftewel “penalty area”, maar er is tevens een optie vervallen die eerder wel aanwezig was bij de laterale waterhindernis. Omdat niet veel spelers van deze optie op de hoogte waren, laat ik deze verandering maar buiten beschouwing. Wat onveranderd is in het geval de bal in de hindernis is geslagen, is als volgt:
Betreft het een geel gemerkte hindernis, dan zijn er twee opties;

  1. Je gaat terug naar de plek vanwaar je geslagen hebt
  2. Je dropt een bal in een rechte lijn tussen de vlag en het punt waar de bal de hindernis heeft gekruist

Bij een rode hindernis komt daar -naast de opties van een gele hindernis- nog een derde optie bij;

  1. Je mag de hindernis met twee stoklengtes zijwaarts ontwijken, vanaf het punt waar de bal het laatst de hindernis heeft gekruist.


Om het één en ander te verduidelijken heb ik een tweetal dikke lijnen toegevoegd: als de bal bij Y het laatst de hindernis heeft gekruist, waarbij de bal terug van de kant de hindernis in is gerold, dan mag ook van optie 3 bij Y gebruik gemaakt worden.
Bij alle drie de opties geldt natuurlijk, niet dichter bij de hole droppen en het zou een goede gewoonte zijn om voor het droppen een teetje in de grond te steken, zodat waar te nemen is dat er binnen de dropzone gedropt wordt.
Tegenwoordig is “bekend of praktisch zeker” in de definities opgenomen met een percentage van 95%. Het betekent dat niet zomaar mag worden aangenomen dat een bal in de hindernis ligt als deze daarin of daarbuiten niet wordt gevonden; eerder moet worden uitgegaan van een verloren bal indien bekend of praktisch zeker minder is dan 95%. Tevens mag, als het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis ligt, geen provisionele bal gespeeld worden. Goede gewoonte zou zijn om je medespelers naar voren te laten gaan en waar te laten nemen of de bal binnen of buiten de hindernis ligt, waarop je het spel vervolgt met of zonder straf.
Uiteraard is er nog een vierde optie als de bal in de hindernis terecht is gekomen, spelen zoals de bal ligt, waarbij in de hindernis geground mag worden en losse natuurlijk voorwerpen weggenomen mogen worden, zonder straf. Een bal in de hindernis mag niet onspeelbaar verklaard worden en een ingebedde bal mag niet zonder straf opgenomen worden.

Out of bounds –
In nieuwsbrief nummer 9 vorig jaar heb ik er al over geschreven, maar de optie om een OoB, Out of Bounds geslagen bal met bijtelling van twee strafslagen op de fairway te mogen droppen is géén algemene regel en moet door een commissie als PR, Plaatselijke Regel worden ingesteld. Een commissie heeft dan de keuze om de PR integraal voor de baan in te stellen of voor specifieke holes. Voor de duidelijkheid, op onze baan is deze PR niet ingesteld en tevens geldt de PR indien ingesteld niet bij de NGF competitie.

Tot slot –
Last but not least. Digitaal ingevoerde kaarten hoeven niet in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. De speler kan zelf behouden of zelf in het rond archief deponeren naar eigen keuze, anders moet de handicapcommissie die taak op zich nemen. Ook bij kaarten gespeeld op andere banen geldt het verzoek om zoveel mogelijk van de Golf.nl app gebruik te maken. Als men niet de beschikking heeft over een smartphone, dan kan de site mijn.golf.nl gebruikt worden, waarbij de speler bij thuiskomst de kaart invoert en deze daarna door de marker laat goedkeuren.


JEUGD GOLF AANBIEDING…


Wist je dat Catharinenburg de eerste family course van Nederland had, met speciale afslagplaatsen voor kinderen? Wist je dat we jaren geleden jeugdkampen organiseerden? Wist je dat er op zondagmiddag altijd Kids Golf was?  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, toch?

Het was altijd wel bijzonder, die zondagmiddagen waar de kinderen samen met Leo van Bennekom lekker plezier konden maken en ze als het ware ‘en passant’ leerden golfen. Veel van onze jeugd is indertijd naar elders vertrokken door te weinig aanwas bij ons, terwijl er op andere clubs meer leeftijdsgenootjes waren om mee te spelen. Dat mag dan zo zijn maar dat moet geen reden zijn om niet weer opnieuw te beginnen. Bovendien hebben we 3 nieuwe jeugdleden gekregen die staan te popelen om te gaan beginnen.

We gaan daarom starten met een mooie aanbieding, waarin we een geweldige samenwerking hebben gevonden:

  • Golfbaan Catharinenburg betaalt voor de rest van dit jaar het speelrecht voor de jeugd (let op: op de grote baan!)
  • Golfclub Roxenisse betaalt voor de jeugdleden de verenigingsbijdrage en de NGF registratie
  • Golfpro Leo van Bennekom verzorgt op zondagmiddagen de Kids Club voor een schappelijk prijsje: € 7,50 voor 2 uur.

Dus: papa’s en mama’s, opa’s en oma’s kom op met dat jonge talent, dan gaan we daarmee aan de slag.
We beginnen zondag a.s.: 13:00 uur tot 15:00 uur. Zijn jullie erbij?


Heet van de naald…


Als redactie stonden wij op het punt om de Nieuwsbrief rond te sturen toen ons het volgende bericht bereikten!!

Advertorial

Trainen, nee… JA, TOCH!!!


Wil je trainen maar weet je niet echt hoe? Wil je trainen maar niet alleen? Ben je niet overtuigd waarom trainen zo belangrijk is?

Is golf nu een sport of een spel?  Het is maar wat je ermee doet. Speel je voetbal, volleybal, badminton, dan verwacht men dat je traint, dus waarom niet bij golf?

Trainen in golf is flink in opkomst, het wordt gepromoot door de NGF en op allerlei clubs zijn ze er al mee bezig. Als je genoeg hebt van maar af en toe goed spelen of je wilt jezelf verbeteren, dan is trainen wat je moet doen.

Dit jaar is de trainingsknipkaart geïntroduceerd: 10 keer 2 uur meetrainen voor slechts € 75,00. Er zijn 2 trainingen per week en om de week kan er ook op woensdagavond worden getraind.

Nog niet helemaal overtuigd? Kom dat 1x gratis meetrainen en laat je overtuigen. Je bent van harte welkom!

De data van de trainingen staan op de website: www.teetime.nl.


U doet toch ook weer mee?…


Beste Leden –
Zaterdag 25 mei en Zondag 26 mei wordt er weer de jaarlijkse Becare golfwedstrijd (8e editie) georganiseerd door Bas en Irene Drenth. Omdat het de afgelopen jaren een bruto strokeplay wedstrijd was, bleef het aantal deelnemers ver achter bij de andere golfwedstrijden. Deze worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie en mogelijk gemaakt door diverse sponsors die we hiervoor zeer erkentelijk zijn.

In de hoop dat het aantal inschrijvingen voor de strokeplaywedstrijd in 2019 toeneemt, is besloten om deze tweedaagse wedstrijd om te zetten naar een “netto” strokeplay wedstrijd zodat iedereen kans heeft om te winnen. Wel zullen de laagste bruto score bij de dames en heren een eervolle vermelding krijgen met een bijbehorende prijs.
De wedstrijd wordt gespeeld over twee dagen en de netto scores van beide dagen worden bij elkaar opgeteld waarna de laagste totale netto score over beide dagen doorslaggevend is.
Zoals gebruikelijk zijn er ook prijzen voor de longest drives en neary’s/ leary’s op beide dagen.

Kortom, een ultieme uitdaging om uzelf te testen en te vergelijken met de Tour Pro’s die na twee dagen spelen een cut hebben. De gekwalificeerde Tour Pro’s  moeten daarna nog eens twee dagen een ultieme prestatie leveren. U kunt nu zelf ook merken dat twee dagen presteren veel verschilt van een Qualifying kaart lopen. Om de spanning op de tweede dag op te voeren zullen we degenen met de beste netto scores bij elkaar in de flights indelen….. voor een gezonde sportiviteit onderling!
Uiteraard is het erg leuk voor een sponsor wanneer er veel deelnemers zijn. Dit maakt de 19e hole en prijsuitreiking nog specialer. Schroom dus niet en meld u aan!

Namens de wedstrijdcommissie,
Perry Lugthart
SGNL… (Samenwerkende Golfbanen NL)


Zoals u zich wellicht nog herinnert, is Catharinenburg aangesloten bij de SGNL, een samenwerkingsverband van verschillende golfbanen door het land, waar leden tegen gereduceerde prijs kunnen spelen op vertoon van hun lidmaatschapspasje.
Voor 2019 is het tarief vastgesteld op € 40. Alle banen die meedoen, zijn te vinden op de site: http://www.sgnl.co.nl.
Er is dit jaar ook een nieuwe baan bijgekomen: Voortwisch in Winterswijk. Wellicht leuk om eens een kijkje te gaan nemen!

Van de baan –
Er is de afgelopen tijd weer hard gewerkt aan en in de baan:

  • Nieuw zand in de bunkers en de randen zijn gemaaid;
  • Er zijn 11 nieuwe buggy’s aangeschaft én een Marshal buggy;
  • De driving range wordt aangepakt: op het veld worden leuke aanspeelpunten geplaatst en de overkapping wordt gerestyled;
  • De nieuwe hole 1 wordt in kaart gebracht, hoe dat er precies gaat uitzien zal op een later moment worden gepresenteerd. Het doel is dat we medio volgend jaar op de nieuwe hole kunnen spelen.
Verder hebben de greenkeepers méér dan hun best gedaan om de baan zo spoedig mogelijk in mooie speelbare conditie te brengen. Jammer was dat het weer niet heeft meegezeten, het was koud met veel regen, dus er was geen groei in het gras. De buitjes van deze week hebben laten zien dat de natuur alles zelf regelt. We spelen nu eenmaal in en met de natuur, dus laten we daar met ons allen van genieten!

Team CatharinenburgHet weer was prachtig om te golfen, iets minder goed voor alle chocolade van de sponsor. Die naar ons idee flink uit had gepakt.
Wij (wedstrijdcommissie) vonden het fijn dat de wedstrijd goed in trek was bij de leden. Ga zo door en laten we met z’n allen zorgen dat elke wedstrijd zo vol zit, sponsoren en de wedstrijdcommissie worden hier enthousiast van.
Het is voor ons heerlijk dat we weten dat de leden de wedstrijden leuk vinden. De loterij voor Kika was ook een succes, met nog een kleine bijdrage van de sponsor is het bedrag van € 500,– overgemaakt.
Majella was erg blij met alle leuke reacties en onze lieftallige assistente vond het vooral erg leuk om met iedereen op de foto te gaan. Er waren ook veel leden die de chocolade doneerde aan Ria.Zij is meteen na de wedstrijd het lekkers naar St.Sjaloomzorg Afd. de Westplaat in Sommelsdijk gaan brengen. De foto’s daarvan spraken boekdelen.Iedereen enorm bedankt, het was een zeer geslaagde dag.


Welkom…


Ook in deze nieuwsbrief mogen we nieuwe leden welkom heten en aan u voorstellen:

Dhr. J.R. Brons
Dhr. T. de Boorder
Mevr. C.Y. de Boorder-Plat
Mevr. E.G. van Evelingen
Dhr. J. Flume
Mevr. J.Flume-Plum
Dhr. J. Ghijsels
Mevr. Y. de Groot
Mevr. S. Hogerheijde
Dhr. S. Keiman
Dhr. P.A.H. Kortekaas
Mevr. I. Kortekaas-Hoogendijk
Mevr. Y.B.E. Langendoen-Knop
Dhr. J.M.W. van Leent
Mevr. L.H. van Leeuwen
Mevr. A.E. Maasdam

Dhr. R. Meijer
Mevr. M.H. Meijer-Vis
Dhr. J.C. Mulder
Mevr. A.G.M. Mulder-Bijl
Dhr. R. den Ouden
Dhr. G.J. van Pelt
Dhr. B.M.L. de Ruijsscher
Dhr. E. de Ruijter
Dhr. A. Schippers
Mevr. R.J.M. Schippers-v. Jole
Mevr. H.I.J.M. Theelen
Mevr. E. Veerman-van Erp
Dhr. M.A. de Vries
Dhr. A.M.G. Weterings
Mevr. N.W. Weterings-DurivouWe wensen u veel golfplezier!


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

Facebook
Facebook

Website
Website