Van de Voorzitter… 


Aan de leden van golfclub Roxenisse,

Af en toe schrijf ik een voorwoordje voor de nieuwsbrief. Meestal luchtig van aard en vaak goed nieuws voor de club. Dit keer niet. Ik kom nu bij u met een puur bestuurlijke en tevens persoonlijke mededeling. Ik zal in de komende Algemene Ledenvergadering mijn voorzitterschap neerleggen. Afgelopen donderdag 3 oktober heb ik daar ook het Algemeen Bestuur van in kennis gesteld.

De reden van mijn vertrek is een puur principiële bestuurlijke zaak. Ik kom in dit bestuur in de knoop met mijn eigen bestuurlijke principes, waarbij dubbel functies (petten) met vermenging van verantwoordelijkheden voor mij ten enen male uit den boze zijn. Ik had verwacht om in 2019 dat binnen onze club opgelost te hebben en dat is niet gelukt. Ik kan er dan ook geen verantwoordelijkheid meer voor nemen. Dan rest mij niet anders dan opstappen.

Daarnaast moet ik nu reeds constateren dat door dit alles ook voor mij de lol in het golfen eronder is gaan lijden en dat – zo heb ik ook bij mijn aantreden gezegd – mocht niet gebeuren en zou een reden tot stoppen zijn.

Alles overwegende heb ik er nu dus voor gekozen het bestuurlijke principe te laten prevaleren. Het is niet anders.

Tot slot wil ik nog mijn waardering uitspreken voor de geweldige inzet van alle bestuursleden en andere vrijwilligers van onze vereniging. De leden wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben bij mijn aanstelling.
Het ga u allen en de vereniging bijzonder goed. Voorts heel veel golfplezier met elkaar en tot ziens op de baan.

Corstiaan Kleijwegt

 

 

 

 


Voorzitter…


Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, heeft Corstiaan Kleijwegt om voor hem moverende redenen besloten om op de ALV van 15 november a.s. zijn voorzitterschap neer te leggen. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wilt u zich graag voor de club inspannen en in die hoedanigheid de club vertegenwoordigen? Voor deze functie geldt dat u eerst een tijdje mag meelopen in het bestuur voordat u een echte beslissing neemt; het is fijn als u bekend raakt met alles wat er in het bestuur speelt.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met een van de leden van het Dagelijks Bestuur (Ewoud Gebraad of Margreeth van der Vlis – van Bennekom) of met een van de leden van het Algemeen Bestuur.

 

 

 

 


Nog meer bestuurlijke veranderingen…


Regeren is vooruitzien.. volgend jaar heeft onze penningmeester, Ewoud Gebraad, er 3 termijnen als bestuurder opzitten en wordt het tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders.

Omdat er in een jaar veel dingen gebeuren in het penningmeesterschap, lijkt het ons wenselijk als wij nu al iemand zouden kunnen vinden die een jaar meeloopt zodat hij/zij zich alle processen eigen kan maken voordat echt de functie van penningmeester op de schouders rust.

Daarom zijn wij op zoek naar iemand die zich graag voor de club wil inspannen; affiniteit met financiën is wel een pré. Wij zouden deze persoon bij voorkeur op de komende ALV willen benoemen als 2e penningmeester.

Herkent u zich in deze omschrijving? Neem dan contact op met Ewoud Gebraad, hij praat u graag over alles bij.

 

 

 

 

 

 

 


Regel & Handicap commissaris…


In de bestuursvergadering van 3 oktober jl. heeft Fred Peverelli – eveneens om hem moverende redenen – besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen, zodra er voor hem een opvolger is gevonden. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die iets heeft (of graag wil hebben) met regeltjes. Dat  is natuurlijk een té eenvoudige typering van deze functie, maar wel de basis.

Denkt u hierin geïnteresseerd te zijn, maar liever eerst meer informatie? Neem dan contact op met Fred Peverelli.

 

 

 

 


Speciaal event 9/9…


Moe van het eindfeest? Dan kunt u op zaterdag 26 oktober nog even lekker de baan in, want evenals voorgaande jaren organiseert de JSP commissie (jeugd, senioren, par3) weer een gezelligheidsevent (niet qualifying) waarbij 9 holes Par3 en 9 holes grote baan worden gespeeld. Zoals het bij een gezelligheidsevent hoort, zullen er ook versnaperingen in de baan zijn.
De wedstrijd is open voor alle leden, dus aarzel niet om in te schrijven, het event staat al aangemeld in de wedstrijdkalender.

Datum:   26 oktober
Start:      10.00 uur
Melden:  uiterlijk 09.00 uur aan de wedstrijdtafel

Kortom, de wintertijd wordt bij GC Roxenisse op een mooie manier ingeluid. Bent u er ook bij?

 

 

 

 


Wist u dat…


In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al het programma gestuurd voor het eindfeest op 25 oktober a.s.  Dit bericht was echter nog niet compleet, want wat u nog niet wist, is dat er op die dag –naast 9 holes golfen, samen eten en een fantastisch feest – ook demo’s zijn van zowel Callaway als Ping.

Zij zullen daar hun nieuwste ‘wapens’ aan u presenteren, u heeft de mogelijkheid om met alle clubs te slaan én u kunt vrijblijvend een fitting doen.

De demonstratie is van 12.00 – 16.00 uur. Als u zeker wilt zijn van een tijd voor uw persoonlijke fitting experience, meld u zich dan aan via info@teetime.nl.

 

 

 

 


Algemene Leden Vergadering…


Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op 15 november om 20.00 uur in het clubhuis.

De agenda luidt als volgt: 

 • Opening
 • Notulen 15-11-2018
 • Toelichting van Corstiaan Kleijwegt op zijn vertrek als voorzitter
 • Overige mededelingen en ingekomen stukken
 • Financiën / kascontrole commissie (Jaap Breen aftredend)
 • Wisseling voorzitterschap vergadering
 • Verkiezing nieuwe voorzitter
 • Verkiezing 2e penningmeester
 • Verkiezing R&H commissaris
 • Vaststelling speelrecht
 • Rondvraag (als u een punt heeft dat u graag op de vergadering behandeld ziet, stuurt u dit dan alstublieft van tevoren. Op die manier kunnen wij dan een antwoord goed voorbereiden).
 • Datum volgende vergadering (voorstel 16-11-2020)
 • Sluiting

De stukken voor de vergadering zijn vanaf 15 oktober te vinden op de site (in het ledengedeelte) en liggen ter inzage in de bestuurskamer en het restaurant.

 

 

 


Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:

 

 

 

Facebook
Facebook

 

 

Website
Website

 

 

 


Ons mailadres is:
redactie@gcroxenisse.nl