Damesdag

Algemene Informatie

Damesdagen worden georganiseerd op donderdagen vanaf maart tot en met oktober
en deelname is voor leden met minimaal GVB.

Er wordt serieus gespeeld bij de qualifying wedstrijden en voor de gezelligheid bij de spelwedstrijden.

Naast de 18 holes wedstrijden is het mogelijk om 9 holes te lopen.
Voor de 9 holes is de mogelijkheid te kiezen om òf op 09:30 uur òf op 12:30 uur te starten.
De kalender geeft een overzicht van de damesdagen met de wedstrijdvorm van de dag:

 • strokeplay met aantal putts (qualifying)
 • stableford met longest drive en neary (qualifying)
 • spel (non-qualifying)

 

Inschrijven damesdag 18 holes óf 9 holes

 • Inschrijven via de website van Golfclub Roxenisse of via de zuil in de hal.
 • Inleggeld € 2,50 per keer.

 

18 holes

 • Inschrijven kan tot 9:00 ’s morgens op de speeldag,
  bij voorkeur inschrijven voor woensdagavond 19:00 uur.
 • Daarnaast dient u zich tussen 8:30 en 9:00 uur op de speeldag aan te melden bij de commissie,
  zodat er tijd is om de flight indeling te maken en er om 9:30 kan worden gestart.
  Na afloop van een qualifying wedstrijd voert u de scores in via de zuil in het wedstrijdsysteem.
 • De startmethode is de zgn. ‘shotgun start’, waarbij deelneemsters voor aanvang naar een toegewezen hole gaan om te starten en vanaf daar alle 18 holes doorlopen.

 

9 holes

 • Inschrijven kan tot 19:00 ’s avonds op de woensdag voor de speeldag met vermelding van de starttijd 9:30 of 12:30.
 • Na afloop van een qualifying wedstrijd voert u de scores in via de zuil in het wedstrijdsysteem.
 • Daarnaast dient u zich na afloop van elke wedstrijd op de speeldag te melden bij de commissie
  om uw score kaart af te geven en het inleggeld te voldoen.
  Dames met starttijd 09:30 zie inschrijving 18 holes: de scorekaart afgeven in het clubhuis.
 • De startmethode is de ene week vanaf hole 1 en de andere week vanaf hole 10.
  De ene week loopt u hole 1 t/m hole 9 en de andere week loopt u hole 10 t/m 18.
  Dit is vooraf vastgesteld en ingevoerd bij de 9 holes wedstrijden op de website.

 

Mocht u problemen hebben met inschrijven of u bent ’s morgens verlaat, neem contakt op met de wedstrijdleiding.
Mocht het op de speeldag zelf zijn, dan via het restaurant: 0187 – 605060

Prijsuitreiking 18 holes en 9 holes

 • Nadat de 18 holes en 9 holes rondes gelopen zijn en de scorekaarten verwerkt, vindt de prijsuitreiking plaats. Kaarten ingevoerd voor 15:00 pm komen in aanmerking voor de dagprijzen.
 • Qualifying wedstrijden
  • Voor de 18 holes rondes zijn er minstens 5 prijzen beschikbaar.
  • Voor de 9 holes rondes zijn er 2 tot 3 prijzen beschikbaar,
   dit is afhankelijk van het aantal deelneemsters (minimaal 3 maximaal 16).
 • Spel wedstrijden
  • Voor de 18 holes én voor de 9 holes rondes zijn er individuele prijzen en/of flight prijzen
   te verdienen, dit is afhankelijk van de gekozen spelvorm.

Er wordt van de deelneemsters verwacht dat zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Ingeval van verhindering dient men dit te melden bij de wedstrijdleiding, met vermelding van de waarneemster die de prijs namens de winnares in ontvangst kan nemen. Ongemelde afwezigheid en/of verzuim om een waarneemster aan te wijzen, betekent dat men het recht op haar prijs verliest. Deze gaat dan naar de volgende persoon op de uitslag.

(copy van Golfclub Roxenisse wedstrijd regelement)

 

Jaarklassement

 • Uw eerste birdie wordt beloond met een zilveren vogeltje, meerdere birdies worden in het jaarklassement opgenomen.
 • In het jaarklassement wordt gedurende het seizoen ook uw 5 beste scores bijgehouden voor
  Strokeplay-, Putt’s- en Stableford-wedstrijden.
 • Publicatie van de tussenstanden in het jaarklassement is op de website beschikbaar en op het prikbord in de hal.

 

Financiën

Een gedeelte van het inleggeld wordt gebruikt voor de prijzen en van het resterende bedrag wordt een kleine reserve opgebouwd die kan worden ingezet voor speciale evenementen, zoals de Vriendinnendag en de seizoen-afsluiting.

 

Spelvormen

  • Strokeplay en putten
   Met Strokeplay is de golfer met het minst aantal (netto) slagen de winnaar van de wedstrijd.Bij strokeplay + putten dient u ook het aantal putts te tellen.

  • Stableford
   Het stableford systeem is bedacht door Frank Stableford rond 1930. Destijds werd altijd strokeplay gespeeld (elke slag telt) maar Stableford verprutste altijd zijn eindscore door twee of drie slecht gespeelde holes. Op die slecht gespeelde holes moest hij altijd veel slagen noteren, met als gevolg een slechtere eindscore.Daarnaast was de Brit ook het eindeloze proberen zat als de bal echt niet in de hole wilde verdwijnen. Hij bedacht het stableford systeem, dat twee voordelen kent ten opzichte van strokeplay:
   • Een slechte score op een hole weegt minder zwaar in de einduitslag.
   • Een stableford wedstrijd neemt minder tijd in beslag aangezien de bal opgepakt dient te worden wanneer er geen punt meer kan worden behaald.
   • De regels staan beschreven in regel 32-1b (zie reglementenboek), er is echter een aantal uitzonderingen opgenomen in vergelijking met strokeplay. Het belangrijkste verschil met strokeplay is dat een hole niet hoeft te worden uitgespeeld conform regel 3-2.


   Hoe werkt het
   Op elke hole is de PAR bepaald, het aantal slagen dat een professionele speler mag gebruiken om de hole uit te spelen. Wanneer de speler een gelijk aantal slagen als de bepaalde score nodig heeft, krijgt hij twee stableford punten. Bij één slag meer als de bepaalde score krijgt de speler één punt. Heeft de speler meer slagen nodig, dan krijgt hij geen punten en dient de bal opgenomen te worden. Er wordt op deze hole dus niet meer verder gespeeld.

   Bij het stableford systeem worden punten gegeven aan de hand van het resultaat over de hole ten opzichte van de bepaalde score, deze score is bij een professional gelijk aan de PAR:

   Meer dan één slag boven de bepaalde score of geen score 0 punten
   Eén slag boven de bepaalde score 1 punt
   De bepaalde score 2 punten
   Eén slag onder de bepaalde score 3 punten
   Twee slagen onder de bepaalde score 4 punten
   Drie slagen onder de bepaalde score 5 punten
   Vier slagen onder de bepaalde score 6 punten

   Longest Drive
   In de golfsport is de Longest Drive een bekend fenomeen. Het gaat erom de bal (bij de eerste slag) vanaf de tee zo ver mogelijk op de fairway te slaan. Diegene die na afloop van de wedstrijd het verste heeft geslagen wint de Longest Drive.

   Neary
   De speelster die als eerste haar bal met één slag op de green heeft geslagen en dichterbij de rand van de hole ligt dan haar mede-competitors moet haar naam en de tijd op de Neary Marker invullen en de marker precies op de ligplaats van haar bal plaatsen. Elke volgende speelster die haar bal met één slag op de green slaat en dichter bij de rand van de hole ligt dan de plaats van de Neary Marker moet haar naam en de tijd op de Neary Marker schrijven. Daarna moet zij de Neary Marker verplaatsen naar de ligplaats van haar eigen bal. De winnaar van de Neary is de speelster die op de Neary Hole haar bal met één slag op de green en het dichtst bij de rand van de hole slaat. Bepalend is de afstand van de bal tot de rand van de hole. De speelster die een Hole in One maakt is tevens winnaar van de Neary. De afstand van haar bal tot de rand van de hole is 0 centimeter.

   

  • Drie stokken wedstrijd
   Dit is een variant van een Stableford wedstrijd (dus de bal oprapen als je geen punten haalt).
   Naast de putter mag de speelster nog 3 stokken naar eigen keuze meenemen.

   

  • Texas Scramble (strokeplay)
   Texas scramble is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit minimaal 2 personen.

   Allen slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één kaartlengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één kaartlengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.
   Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.
   Handicapverrekening: de gezamenlijke handicaps van een team worden opgeteld
   – bij 4 speelsters wordt 1/8 daarvan als handicap meegegeven
   – bij 3 speelsters wordt 1/6 daarvan als handicap meegegeven

   

  • Touwwedstrijd (single)
   Iedere speelster krijgt een stuk touw mee waarvan de lengte gelijk is aan de helft van de handicap. Zij mag steeds haar bal opnemen en verplaatsen, maar moet elke keer dat zij dat doet een stuk van het touw afsnijden gelijk aan de afstand waarover zij haar bal heeft verplaatst. Bijvoorbeeld bij korte putts, verbetering van ligging uit een bunker of vanachter een boom of struik. Als haar touw is opgebruikt mag zij de bal niet meer verplaatsen.

   Wie de laagste score voor de ronde heeft, is winnaar.

   

  • Verborgen holes
   Een strokeplay wedstrijd waarbij pas aan het einde van de ronde door de damesdagcommissie wordt medegedeeld welke holes er meedoen voor de eindscore. Meestal worden er negen holes bepaald welke er toe doen, dat zijn dus de ‘Verborgen Holes’.

   Handicapverrekening: bij negen verborgen holes wordt de helft van de handicap verrekend.

   

  • Vlaggetjes wedstrijd
   Iedere speelster mag een aantal slagen doen gelijk aan de par van de baan(72) + playing handicap. Bij de eerste hole begint men dus met b.v. 72 + 29 = 101 slagen. De vlag moet worden neergezet op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen. Heeft de speelster nog slagen over, dan moet op hole 1 en eventueel op volgende holes worden verder gespeeld. Mocht de bal met de laatste slag out of bounds liggen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats van waar men de laatste slag deed. Als de bal met de laatste slag in een waterhindernis terecht is gekomen, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste. Als de bal met de laatste slag wordt uitgeholed dan moet de vlag worden geplaatst bij de afslag van de volgende hole.

   Winnaar is de speelster wiens vlag het verst komt.