Parhole 2021-01 – 17 januari 2021


Voorwoord…Van de (vice) voorzitter
Ook een nieuw jaar begint anders dan alle andere… Zo ook dit golfjaar: geen nieuwjaarsevent, de lockdown verlengd, dus nog steeds alles aangepast aan Corona. Daarom ook nog een korte nieuwsbrief, we hopen dat we u snel meer nieuws kunnen brengen.
Maar… het bestuur wil graag vooruitkijken en achter de schermen zijn we hard bezig. We hebben een alternatieve nieuwjaarswens opgenomen, die u kunt bekijken via de volgende link: https://youtu.be/IXD_6rBPpOE. In deze boodschap schetsen we hoe het nieuwe seizoen van start gaat voor ons. We gaan beginnen met twee gemengde dames/herendagen om te testen hoe dat loopt. Verder zijn we in overleg met de heren- en damesdag commissie om -in aangepaste vorm- weer te kunnen starten met de dames- en herendagen. Hierover later meer. De start van het seizoen is voor ons altijd de Hot Chocolate. Vorig jaar gooide Corona roet in het eten en hebben we moeten cancelen, maar dit jaar gaan we het weer proberen en wel op zaterdag 13 maart a.s. Het zal niet zo zijn als andere jaren, omdat we ons nog steeds moeten conformeren aan de RIVM-regels, maar we gaan ervoor zorgen dat ook dit weer een gezellige dag wordt! Verder nog de overstap naar het World Handicap Systeem (WHS); u heeft daar al veel over kunnen lezen via golf.nl. Wellicht heeft u uw (voorlopige) nieuwe handicap al gezien via uw dashboard op de site. Bij sommige mensen is het verschil wel heel groot, het bestuur is daar nog druk mee bezig. Via deze link op golf.nl kunt u er alles over lezen: https://www.golf.nl/whs. Tot slot: ook al kunnen we elkaar niet ‘live’ ontmoeten, wil ik u allen – namens het bestuur- toch een mooi, sportief en bovenal gezond 2021 wensen. Vergeet niet.. stay safe!

Uw dashboard…
Nieuws van een commissie waar u gelukkig niet zo vaak iets van hoort (dan gaat alles lekker zijn gangetje, zonder problemen). Gebruikelijk vinden wijzigingen in onze ProwareGolf omgeving plaats om “onder water” aanpassingen uit te voeren en merkt u als gebruiker daar gewoonlijk niet veel van. De oplettende golfer heeft natuurlijk wel al gezien dat de software is aangepast aan de nieuwe WHS handicap die per 1 maart zijn intrede doet in het Nederlandse golflandschap. Maar er is een verandering op komst waarvan ik u, als gebruiker, op de hoogte wil brengen. Geen schrik, er verandert niets essentieels, maar het scherm waarop u gewend bent aan te melden in Proware verandert en zo ook de ‘look and feel’ van uw Dashboard en alle onderliggende pagina’s. Dit betreft voor u geen functionele wijziging, dat blijft volledig bij het oude, maar het is een wijzing die wordt uitgevoerd om meer in lijn te komen met de IntoGolf ‘look and feel’. Onder water verandert er ook het een en ander, maar dat heeft zoals gezegd geen gevolgen voor de wijze waarop u gewend bent te werken. Er verandert niets aan de manier waarop u aanmeldt, uw gegevens, of de link die u gebruikt, maar enkel aan de manier waarop dit wordt gepresenteerd. Tot ziens op de baan, maar blijf vooral gezond, Ruud Hollander IT&C Commissie

Nieuws van de herendag commissie…
Aan de heren-leden van GC ROXENISSE Onder normale omstandigheden is er tijdens de periode maart / oktober elke week op dinsdag een  HERENDAG gepland. Bijzonderheden daarover kunt u (na)lezen op onze site achter het tabblad “Herendag” Het afgelopen jaar heeft de Herendag Commissie deze wekelijkse wedstrijden niet georganiseerd, mede omdat alle wedstrijden bij ons waren afgelast wegens de Corona perikelen. We vonden dat niet leuk, maar wel begrijpelijk. Onze gebruikelijke opzet van ontvangst, indelen, spelen en nazit met prijsuitreiking kon zeker niet in die vorm plaats hebben en dat idee verzachtte de pijn enigszins. Hoewel het er ook in december naar uitzag, dat de problemen rond Corona nog lang niet de wereld uit zijn heeft het Bestuur ons verzocht toch te willen nadenken over het weer opstarten van onze Herendagen in 2021. Omdat ook wij het bijzondere samenzijn op onze Herendagen misten, hebben we maar heel kort hoeven nadenken over deze opening in het beleid. Enerzijds hopen we natuurlijk, dat we onze wekelijkse wedstrijd weer als vanouds zullen kunnen presenteren, maar de realiteit gebiedt ons te accepteren dat de opzet en vorm wel eens heel anders zouden moeten zijn dan gebruikelijk.  Anderzijds willen we toch graag, nu de deur door het Bestuur is opengezet, voor de heren leden hun wekelijks evenement organiseren. Zij het in aangepaste vorm en met aangepaste regels zolang dat nodig is. We hebben het Bestuur inmiddels onze wedstrijdkalender gepresenteerd en het wachten is nu op een seintje van daaruit waarna we ons rooster op de site kunnen zetten. Vanaf dat moment zal inschrijven mogelijk zijn. Nieuws daarover horen we na de bestuursvergadering van 20 januari a.s. De Commissie moet haar jaarlijkse startvergadering nog houden, maar ook die wordt een beetje overschaduwd door de huidige regels. Bijeenkomen met zeven man uit verschillende huishoudens is nog niet toegestaan. Als we daar een modus voor hebben gevonden kunnen we gaan overleggen hoe we onze Herendagen binnen de dan geldende kaders gaan inrichten, waarna we jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte gaan brengen. We hebben gelukkig nog even tijd, de eerste Herendag is op 16 maart 2021 gepland, maar we willen graag alles zo tijdig mogelijk communiceren. Met dit bericht willen we jullie duidelijk maken, dat we weer aan de slag willen en in 2021 klaar staan om de Herendagen hun plekje in het Verenigingsleven weer te laten innemen. Met groet, mede namens Cees, Jan, Henk, Peter Frank en Govert Teun

Welkom…
De populariteit voor het spelletje golf wint in rap tempo terrein. Ook wij mogen ons daarin verheugen en willen graag onze nieuwe leden verwelkomen en aan u voorstellen.
Dhr. N.A. Avila Apacionado Dhr. H. Becker Dhr. C. Besuijen Dhr. M. Besuijen Mevr. J.A. den Boer Dhr. J. Booij Dhr. P.W. Dekker Dhr. J.L. Dekker Dhr. H.M. van Dijk Mevr. N.M. van Dijk-v. Horik Mevr. A.R.W. van Dijk Mevr. S. Dubbeldam Dhr. R.J.C. Dubbeldam Dhr. T.M. van Es Mevr. B.H. van Es-Zwikker Mevr. S.J. van Gent Mevr. M.E.A. de Graaf Mevr. I. Groenendijk Mevr. E.Groenendijk Dhr. J. Haagsma Dhr. F. Kanters Mevr. J.C.M. Kautz Dhr. D. Klingenberg Mevr. G. Kool-van der Wal Dhr. A.J.M. Kroon Mevr. Kuipers-de Goeijen Mevr. A. Lagerwaard-Kaptein
Dhr. W.T.C. Leenderts Mevr. M.N.M. van Leeuwarden-Hoogendijk Mevr. K. Malefason-Otte Dhr. A. Malefason Dhr. L.A.H. Meerleveld Dhr. A.A. Meijburg Mevr. E. Meijburg-Eikelenboom Dhr. S.F. Meijer Dhr. M. Moens Dhr. J.E. Molendijk Dhr. J.M. van der Pol Dhr. R. de Reuver Dhr. J.W.M. van Rooijen Dhr. J.C. Santifort Dhr. K.H.M. Smulders Dhr. C. van der Stelt Dhr. B.C. Swinkels Dhr. R. Verkerke Dhr. A. Veth Mevr. J.C. Vissers Dhr. N.S. Watson Dhr. M. Welleman Dhr. H. Westerveld Dhr. M.M. van der Zandt Mevr. A.C.C. van der Zandt-van GorpWe wensen u veel golfplezier!

Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:
Facebook
Facebook
Website
Website

   Wilt u weten wat onze adverteerders in huis hebben,       klik op de advertentie en maak kennis!   
Ons mailadres is:redactie@gcroxenisse.nl