Parhole 2021-02 – 14 februari 2021


Voorwoord… Van de (vice) voorzitter

Als ik naar buiten kijk, zie ik nog de restanten van een enorme hoeveelheid sneeuw. Leuk om weer mee te maken, prachtig om te zien, maar weer een factor die ervoor zorgt dat er niet gegolft kan worden. Met een paar ‘tussendagen’, kunnen we al een aantal weken niet spelen. Tijd om vooruit te kijken dus! Zoals eerder gezegd, gaan we in maart weer van start de heren- en damesdagen, zoals de commissies al naar ‘hun’ leden hebben bericht. Uiteraard moeten hier wel de RIVM-regels in acht worden genomen, maar we hebben goede hoop dat het allemaal zal gaan lukken. Op 13 maart beginnen we het seizoen traditiegetrouw met de Hot Chocolate, u kunt hier al voor inschrijven. Deze staat voorlopig als vierbal, we zullen moeten afwachten of dat ook echt gaat lukken. Op 20 maart staat het eerste Par3 event gepland, een speciale editie om het seizoen te beginnen, daarover berichten we u later. Omdat we niet weten hoe de omstandigheden m.b.t. Covid19 gaan zijn, heeft het bestuur besloten de ALV digitaal te doen. Dat is nog niet zo simpel als het lijkt, hieronder zal ik u uitleggen hoe dat eruit gaat zien. Fijn nieuws is dat Han Mulder zich heeft gemeld voor het voorzitterschap. Han loopt al even mee in het bestuur en heeft inmiddels zoveel vertrouwen opgebouwd dat het bestuur hem graag tijdens de ALV wil voordragen voor verkiezing. Han zal zich op korte termijn aan u presenteren. Ik denk dat we veel hebben om naar uit te kijken. We zullen nog even moeten doorbijten, maar ik ben ervan overtuigd dat we een mooi seizoen tegemoet gaan. In de tussentijd: blijf voorzichtig en gezond. Tot snel!

ALV…
Zoals hierboven beschreven, heeft het bestuur ervoor gekozen om de ALV digitaal te organiseren. Reden hiervoor is dat we niet geloven dat we op 19 maart al met meer dan 30 personen bij elkaar mogen komen, maar we moeten wel plannen en we willen graag een groot publiek bereiken. Hoe gaat dan in zijn werk, zult u zich afvragen… Het bestuur maakt binnenkort de agenda bekend. Over de diverse agendapunten zullen filmpjes worden opgenomen, waarin we uitleg zullen geven over de items op de agenda. Er zal op de ALV ook een bestuurswissel plaatsvinden. Pieter Troost, onze 2e pennigmeester, wordt dan voorgedragen om de functie van penningmeester over te nemen van Ewoud Gebraad. Han Mulder zal zich middels een filmpje aan u presenteren; het bestuur draagt hem voor als kandidaat-voorzitter. Verder heeft het bestuur Ewoud Gebraad verzocht nog een vierde termijn in het bestuur aan te gaan. Ewoud heeft veel kennis, niet alleen van financiën, maar ook van externe contacten. Daarom zou het bestuur hem met die taak willen belasten. Voor de bestuurswissel moet uiteraard worden gestemd. U zult hier -met de agenda- ook een stemformulier voor krijgen dat u digitaal of persoonlijk kunt inleveren. Ook de rondvraag zal schriftelijk gebeuren. U kunt -voorafgaand aan de vergadering- uw vraag inleveren. Op 19 maart zal dan de digitale ALV plaatsvinden. Wij brengen u dan de uitslag van de stemming(en) en stellen dan een aantal zaken vast, zoals de notulen van vorige keer en de contributie. Over dat laatste hebben wij u vorig jaar al bericht. Uiteraard heeft niemand bezwaar aangetekend tegen het gelijk blijven van de contributie, maar dat moeten we nog wel officieel vaststellen. Zoals gezegd, zullen de agenda en de filmpjes uiterlijk 25 februari ter beschikking worden gesteld, zodat u ruim de tijd heeft alles te bekijken en uw standpunt te bepalen.

Wedstrijden…
Naast de dames- en herendagen zijn er meerdere wedstrijden gepland. We geven u alvast wat data, zodat u ruimte in uw agenda daarvoor kunt vrijhouden. 13 maart        Hot Chocolate 20 maart        Par3 event 2 april            Goede Vrijdag wedstrijd 27 april          Koningsdagwedstrijd 25 juni           Pinksterwedstrijd Op dit moment zijn nog niet alle wedstrijden opengezet in het systeem omdat we graag even de berichten over Corona willen afwachten. Binnenkort komt er een nieuwsbrief geheel gewijd aan wedstrijden. Houd dus uw inbox in de gaten!

Damesdagen 2021…
Het damesdag-seizoen start 18 maart 2021! Op donderdag 18 maart starten we met de eerste damesdag Eindelijk, maar… voorlopig wel in aangepaste vorm en coronaproof. Inschrijven kan als vanouds via de website. Maar nu moet je je iets eerder opgeven dan je gewend bent, namelijk tot 24.00 uur op de zaterdag voor de wedstrijd. Wij maken een startlijst, met starttijden. Die kun je op de website bekijken. Wij starten allemaal vanaf hole 1. De eerste flight om 9.00 uur.
  • Bij aankomst word je verwelkomd door de commissie. Je ontvangt een scorekaart en betaalt je inschrijfgeld à € 2,50.
  • Het aantal slagen graag op de kaart noteren (ook als wij Stableford spelen) en na de wedstrijd zelf invoeren in de app.
  • De kaart in het daarvoor bestemde bakje op de commissietafel deponeren zodat wij deze kunnen verwerken.
Uitslagen wedstrijden worden aan alle dames per mail verstuurd en op het prikbord geplaatst. Prijswinnaars kunnen de eerstvolgende damesdag hun prijs in ontvangst nemen. Zodra de regels versoepeld kunnen worden, zullen wij jullie uiteraard informeren over de mogelijkheden. Voor nu alvast  Tot ziens op de golfbaan!   Petra, Liz, Wil, Marleen, Sonja

Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:
Facebook
Facebook
Website
Website

   Wilt u weten wat onze adverteerders in huis hebben,       klik op de advertentie en maak kennis!   
Ons mailadres is:
redactie@gcroxenisse.nl
Redactie en vormgeving: Redactie: Margreeth van der Vlis – van Bennekom Redactie & Vormgeving: Ineke Veger-Kranenburg