Nieuwsbrief Herendag 2021

Beste Heren, Met het naderen van de eerste Herendag stijgt bij de Commissie de Golfkoorts weer tot aangename hoogte. We hebben op het moment van schrijven nog wel rekening te houden met allerlei beperkingen, verplichtingen en vernieuwingen waar wij allen tot nader order mee te maken hebben. In goed overleg hebben we wel een aantal aanpassingen moeten doen, die ook voor ons extra inspanningen vereisen en soms regelrecht lastig zijn, maar we willen toch de Herendagen weer nieuw leven inblazen en u kunt er van verzekerd zijn, dat we veel van de hieronder genoemde en nu noodzakelijke maatregelen binnen de kortste keren gaan wijzigen als we weer van (de) Corona-beperkingen verlost zullen zijn. Wat niet is gewijzigd: deelname kost al jaren twee euro! Voorlopig moet u rekening houden met het volgende:
 • Als u zich wilt inschrijven moet u dat tijdig doen, want de inschrijving SLUIT op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur. Ook uitschrijven is dan niet meer mogelijk!
 • Na het sluiten van de inschrijving kan er NIETS meer worden gewijzigd
 • De Commissie publiceert zo snel mogelijk de startlijst met daarop (voorlopig) alleen flights van 2 spelers
 • Catharinenburg verzorgt de scorekaarten met daarop je label

 • Kom op dinsdagmorgen op tijd uw kaart halen en betalen
 • Betalen kan uitsluitend met gepast geld en spaar daarom nu al munten 2 euro. Er is namelijk maar één commissie lid aanwezig en extra handelingen kunnen niet verricht worden!
 • Er kan niemand ter plekke worden ingeschreven en een inschrijving is niet overdraagbaar
 • Een “NoShow” wordt als zodanig in de scorelijst vermeld en leidt bij een Q-wedstrijd altijd tot een verhoging van uw HCP.

 • Scorekaarten zoals altijd wisselen, controleren en ondertekenen na afloop.
 • Bij Stableford pak je je bal op als je niet meer kunt scoren op die hole. Je schrijft dan altijd 11 slagen op voor die hole! Dat vul je uiteraard ook in op de app. Alleen dan werkt WHS correct.
 • Bij Strokeplay noteer je uiteraard het gemaakte aantal slagen  (kan oplopen tot boven de 11!)
 • Scores overnemen op de app van IntoGolf (een vereiste, want anders geen vermelding in scorelijst, geen HCP wijziging etc. etc.)  Het Bestuur heeft beloofd via de mail en/of infobulletin alle leden over deze app te informeren en uitleg voor het gebruik te geven.
 • Als alles geregeld is de kaarten in het bakje/mandje inleveren
 • Met je flightgenoot, als dat weer is toegestaan, een heerlijke versnapering nemen op eigen kosten.

 1. De uitslag verschijnt in Proware
 2. Bij aanvang van de volgende wedstrijd liggen de prijzen van de winnaars bij de inschrijfplek gereed.
 3. Onder de huidige omstandigheden vervalt het onderdeel Putten (als extra bij Strokeplay wedstrijden) voorlopig. Ook een longest en neary maken voorlopig geen deel uit van de wedstrijd.
We beseffen, dat enkele van deze regels wel wat vragen van uw aanpassingsvermogen. Bedenk echter dat de Commissie alleen onder de huidige omstandigheden voor u kan werken als we voldoen aan de regels zoals deze nu nog gesteld zijn. Bij elke versoepeling en of wijziging zullen we u zo snel mogelijk weer op de hoogte stellen en onze werkwijze daarna ook zo snel mogelijk  aanpassen aan een nieuwe situatie. It giet oan op 16 maart!!

Wist u dat we ook op facebook te vinden zijn:
Facebook
Facebook
Website
Website