Utrecht, 24 februari 2021

Beste dames en heren,

Hierbij willen wij jullie informeren dat het NGF-bestuur het besluit heeft genomen om de Voorjaarscompetitie 2021 voor volwassenen te annuleren.

Op dit moment is het niet toegestaan om wedstrijden/competities te spelen en is de kans uiterst gering en waarschijnlijk zelfs nihil dat er eind maart wel weer wedstrijden/competities tussen clubs mogen worden gespeeld. Dit wordt onder andere door NOC*NSF, het ministerie van VWS en diverse collega sportbonden bevestigd.

Vanuit clubs krijgen wij al een aantal weken vragen over de stand van zaken en bereiken ons berichten dat binnen deze clubs meerdere teams en/of spelers hebben aangegeven zich niet prettig of zelfs niet veilig te voelen wanneer de competitie doorgang zou vinden. Alles afwegend hebben wij gemeend dit besluit te moeten nemen.

Wij beseffen dat de teleurstelling over het annuleren van de competitie voor het tweede achtereenvolgende jaar bij velen groot zal zijn. We hechten echter in dit stadium grote waarde aan duidelijkheid voor iedereen.

Een verplaatsing van de competitie naar een later tijdstip in 2021 is, zoals aangegeven in de brief van 8 januari jl., een onmogelijke zaak. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie wel gespeeld kunnen worden.

Wij hopen op begrip voor bovenstaand besluit en voor vragen zijn wij vanzelfsprekend bereikbaar via de bekende contactpersonen. Wij wensen iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze lastige tijd voor golfclubs.

Met vriendelijke groeten,

Namens het gehele NGF-bestuur,

Caroline Huyskes
President